Mevzuat Haberleri

25
Ağu

68 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği

2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin...
23
Ağu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Tebliğde, borçluların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme...
19
Ağu

VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016...
17
Ağu

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728...
VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI